BioClina Aardcollector

Warmte uit de aarde met BioClina capillaire klimaatmatten

BioClina aardcollector

Horizontale BioClina aardcollector met BioClina capillaire PP-R klimaatmatten.

De BioClina aardcollector is een voorgeconfectioneerde vlakke warmtewisselaar die wordt toegepast voor ontsluiting van de aardwarmtebron. Een homogeen vochtige bodem geeft op ongeveer 1,5 m diepte, afhankelijk van het jaargetijde, een warmteaanbod tussen +10°C en 6°C en is een ideale warmteleverancier voor een warmtepomp. Voor de warmtewinning uit de bodem wordt een antivriesmiddel (mengsel van water en glycolwater) door in de bodem gelegde kunststof BioClina netten gepompt. Op een aanvoerverdeler worden deze netten samengebracht en het mengsel wordt naar de verdamper van de warmtepomp gevoerd. Daar wordt het mengsel afgekoeld en via een retourverdeler weer terug naar de BioClina matten in de bodem gevoerd.

BioClina Aardcollector

De volgende systemen kunnen worden gebruikt om de aardwarmte uit de bodem te winnen:

  • Verticale geboorde bodemcollectoren (brine)
  • Horizontaal gelegde bodemcollectoren
  • Edelstaal broncollectoren